top of page
  • Zdjęcie autoraMichał Zwyrtek

8 kroków Kottera, czyli jak przekonać nestora do sukcesji

Jak przeprowadzić trwałą zmianę w rodzinie i organizacji? Jak przekonać do niej nestora i członków rodziny? Takie pytania zadają nieustannie liderzy firm prywatnych i rodzinnych na całym świecie. Skuteczną odpowiedź w postaci metody ośmiu kroków zaproponował w 1995 John P. Kotter.


Proces ośmiu kroków prowadzących do zmiany powstał na podstawie analizy zachowania ponad setki organizacji (Ford, GM, British Airways, Bristol-Myers Squibb) i ich liderów, które Kotter prowadził przez 10 lat.


Kotter wyodrębnił powtarzające się czynniki sukcesu przyglądając się ich wysiłkom, gdy próbowali wprowadzać zmiany w organizacjach poprzez restrukturyzację, przeprojektowanie strategii, przejęcia, redukcje czy zmianę firmowej kultury. Zidentyfikował 8 czynników, które sprawiają, że zmiany organizacyjne się nie udają. Rozpoznając negatywne czynniki sabotujące zmiany, zaproponował pozytywne działania, które prowadzą do sukcesu.


Na łamach Harvard Business Review John P. Kotter stwierdził:

Większość głównych inicjatyw zmian - niezależnie od tego, czy mają na celu podniesienie jakości, poprawę kultury czy zawrócenie korporacji z drogi wiodącej ku katastrofie - przynosi jedynie umiarkowane rezultaty. Wiele kończy się niepowodzeniem. Dlaczego? Zbyt wielu menedżerów nie zdaje sobie sprawy, że transformacja to proces, a nie jednorazowe wydarzenie. Droga do celu wiedzie przez kolejne etapy. A to trwa latami. Managerowie działając pod presją, przyspieszają proces i pomijają niektóre etapy. Jednak droga na skróty nie działa. Równie niepokojące jest to, że nawet doświadczeni menedżerowie popełniają krytyczne błędy. Na przykład zbyt wcześnie ogłaszają zwycięstwo. Rezultat? Utrata dynamiki, zaprzepaszczenie wypracowanych zysków i całego wysiłku transformacyjnego. Rozumiejąc poprawnie znaczenie każdego etapu zmiany - i pułapki charakterystyczne dla każdego kroku - liderzy zwiększają szanse na pomyślną transformację. Efekt końcowy? Twoja organizacja dostosowuje się do zmian zachodzących na rynku i w technologiach zostawiając rywali daleko w tyle.

Z powyższej wypowiedzi Kottera jednoznacznie wynika, iż koncepcja 8 kroków Kottera może mieć zastosowanie również w procesie sukcesji. Sukcesja to nie tylko przejęcie sterów od nestora przez sukcesora i ciekawy projekt dla prawnika To kluczowa zmiana dla całej rodziny oraz zarządzanej firmy, która powinna być realizowana przez wiele lat w sposób przemyślany i zaplanowany.


Jakie kroki dla biznesu zaproponował Kotter i jak możemy je wykorzystać w procesie sukcesji?


Krok 1 - Stwórz potrzebę pilności zmiany


Proces zmiany powinien rozpocząć się od stworzenia poczucia pilności. Wszyscy zaangażowani powinni czuć potrzebę zmiany lub to, że zmiana jest krytyczna. Bez ich wsparcia trudno będzie utrzymać impet inicjatywy zmian i osiągnąć trwałą transformację.


Celem tego kroku powinno być przygotowanie wszystkich do nadchodzącej zmiany i zmotywowanie ich do zaoferowania swojego wkładu.


Krok 2 - Powołaj zespół przewodzący zmianie


Ten etap poświęcony jest zebraniu kompetentnego zespołu o odpowiednich umiejętnościach, kwalifikacjach, reputacji, powiązaniach i wystarczającej władzy, aby zapewnić przywództwo w działaniach na rzecz zmiany i wpłynąć na interesariuszy.

Wielkość zespołu będzie się różnić w zależności od charakteru proponowanej zmiany.


Krok 3 - Sformułuj wizję i strategię zmiany


Celem tego kroku jest stworzenie sensownej wizji, która ukierunkuje inicjatywę oraz opracowanie skutecznych strategii, które pomogą zespołowi ją zrealizować. Pomaga stworzyć obraz tego, jak będzie wyglądała przyszłość po wdrożeniu zmiany.


Właściwa wizja pomaga skutecznie wprowadzać zmiany, inspirując i ukierunkowując działania i decyzje zespołu. Powinien również określać jasne i realistyczne cele, które pomogą łatwo zmierzyć sukces i zainteresować interesariuszy.


Krok 4 - Zakomunikuj wizję i zgromadź wokół niej entuzjastów


W tym kroku nacisk kładzie się na skuteczne przekazywanie wizji i strategii w sposób, który pomoże zachęcić resztę organizacji do zaakceptowania i wsparcia inicjatywy zmian.


Celem jest tu zdobycie serc i umysłów, skłonienie do poświęceń w celu wsparcia zmiany, przekonanie, że zmiana jest możliwa, a wynikające z niej korzyści są korzystne zarówno dla organizacji, jak i dla jej członków.


Krok 5 - Usuń przeszkody i zmobilizuj do działania


Podczas wprowadzania zmian w całej organizacji często mogą pojawić się przeszkody. Bariery mogą przybierać formę niewystarczających procesów, oporu wobec zmian ze strony samych pracowników, demotywujących menedżerów, polityki organizacji i jej struktury itp.


W tym kroku zespół prowadzący zmianę i kierownictwo wyższego szczebla powinny skupić się na usuwaniu przeszkód, które blokują drogę organizacji do realizacji wizji zmiany.


Krok 6 - Skup się na osiągnięciu szybkich sukcesów


Osiągnięcie pełnej, rzeczywistej transformacji może wymagać czasu. Tak długi czas bez żadnych zwycięstw do świętowania może zniechęcić pracowników. Aby utrzymać impet i zachęcić pracowników do dalszego wspierania inicjatywy, ważne jest wyznaczenie krótkoterminowych celów do osiągnięcia i świętowania na wczesnym etapie procesu zmian.


Zwycięstwo krótkoterminowe to usprawnienie organizacyjne, które może być wdrożone w krótkim okresie czasu. Taka krótkoterminowa wygrana powinna być widoczna w całej organizacji, jednoznaczna i związana z inicjatywą zmiany.


Krok 7 - Kontynuuj i utrzymuj tempo zmian


Na tym etapie chodzi o podtrzymanie procesu wdrażania zmian poprzez zapewnienie, że zespoły wytrwale pracują nad osiągnięciem wizji zmian, mierząc jednocześnie postępy. Ważne jest, aby upewnić się, że zespół nie ogłosi zwycięstwa przedwcześnie po kilku szybkich wygranych.


Krok 8 - Utrwalaj rezultaty zmiany przez osadzenie ich w kulturze organizacji


Na tym etapie liderzy zmian pracują nad stworzeniem nowej kultury, w której zmiana może się utrzymać. Obejmuje to zmianę norm i wartości organizacyjnych, procesów, systemów nagradzania i innych elementów infrastruktury, aby upewnić się, że wszystko jest zgodne z nowym kierunkiem.


Gotowy na sukcesję?


Sukcesja nie jest ani szybka, ani łatwa. Wymaga cierpliwości, przygotowania i wytrwałości. Dobrą podstawą, która pomoże firmom rodzinnym i prywatnym utrzymać się na właściwym torze podczas tej długiej podróży, jest 8-stopniowy model zmian Kottera. Postępując zgodnie z powyższymi 8 krokami, można zapewnić udane wdrożenie zmian w rodzinie i firmie rodzinnej.Źródło:Comments


Kontakt

Tel: +48 502 184 848

Tel: +48 793 176 613

kontakt@zwyrtek.pl

LinkedIn

Facebook

Newsletter

Polityka prywatności

Zwyrtek & Wspólnicy sp.k.

 

ul. Porcelanowa 23

40-246 Katowice

NIP: 9542847217

REGON: 523608917

bottom of page