top of page
 • Zdjęcie autoraMichał Zwyrtek

Czy nowa ulga wpłynie na robotyzację polskiego przemysłu?

W polskim przemyśle brakuje rąk do pracy, co staje się coraz większą barierą nie tylko w rozwoju, ale i w prowadzeniu biznesu. Wprowadzona w styczniu 2022 roku ulga na robotyzację ma pomóc polskim firmom w zwiększaniu ich produktywności i konkurencyjności na rynku wewnętrznym i międzynarodowym. Nowe podatkowe wsparcie robotyzacji przemysłowej ma być również dodatkowym argumentem za przeniesieniem przez zagranicznych inwestorów produkcji do Polski.

Z najnowszego raportu opublikowanego przez Międzynarodową Federację Robotyki (IFR) wynika, iż rośnie gęstość robotyzacji (wyrażona w liczbie robotów przypadających na 10 tys. pracowników) w Polsce, choć sprzedaż robotów spadła w wyniku pandemii o 19% (do 2147 jednostek) po rekordowych latach 2018–2019. Średnie roczne tempo wzrostu liczby działających robotów przemysłowych na świecie w latach 2015–2020 wyniosło 9% – w Polsce 16%.

Najszybciej rosła sprzedaż robotów współpracujących – o 6%, podczas gdy cały rynek wzrósł jedynie o 0,5%. Roboty współpracujące (coboty) stanowią obecnie 5,7% globalnego rynku robotów przemysłowych.

Niestety - jak pokazują dane Międzynarodowej Federacji Robotyki - gęstość robotów w przemyśle przetwórczym w Polsce znacząco odbiega nadal od średniej w innych krajach regionu (np. w Czechach czy na Węgrzech).

Dla kogo ulga na robotyzację?

Obowiązująca od początku tego roku ulga na robotyzację ma na celu zachęcenie polskich przedsiębiorstw do unowocześnienia procesów produkcyjnych, promocji rozwoju robotyzacji przemysłowej i wsparcie transformacji cyfrowej. Ulga na robotyzację przemysłową jest skierowana do firm, które chcą usprawnić produkcję przez zastosowanie robotów przemysłowych. Na uldze na robotyzację przemysłową skorzystają polskie firmy, dla których decyzja o inwestowaniu w roboty przemysłowe jest wciąż trudna ze względu na konieczność poniesienia dużych nakładów inwestycyjnych. Dzięki uldze staną się one łatwiej dostępne i relatywnie tańsze.

Podobne ulgi funkcjonują w wielu krajach na świecie. Sprawdziły się na Dalekim Wschodzie – w Korei Południowej, w Singapurze i na Tajwanie. Działają również od wielu lat w USA i we Włoszech i to włoskie przepisy były wzorem przy konstruowaniu propozycji dla polskich przedsiębiorców.

Jak działa ulga na robotyzację?

Od 1 stycznia 2022 r. podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację.

Z nowo wprowadzanej ulgi podatkowej może zatem skorzystać firma, która zakupi i zainstaluje robota przemysłowego. W efekcie ulgi na robotyzację podatnik odliczy od dochodu dodatkowo do 50% tych kosztów. Przykładowo, z 1 miliona zł zainwestowanego w robotyzację, podatnik będzie mógł odzyskać 95 000 zł tj. o taką kwotę mniejszy podatek zapłaci, jeśli rozlicza się wg stawki 19%.

Odliczenie ulgi na robotyzację będzie następować w zeznaniu za rok podatkowy, w którym podatnik poniósł koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację. Aby móc skorzystać z przedmiotowej ulgi, podatnik będzie musiał złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu w terminie przewidzianym na złożenie zeznania podatkowego.

Co podlega odliczeniu w ramach ulgi na robotyzację?

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się:

 1. koszt nabycia: nowych robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń zbliżonych do robotów przemysłowych i funkcjonalnie z nimi związanych, maszyn, urządzeń i innych rzeczy funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, które służą zapewnieniu ergonomii i bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do tych stanowisk, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym. Chodzi szczególnie o czujniki, sterowniki, przekaźniki, zamki bezpieczeństwa, bariery fizyczne (ogrodzenia, osłony), czy optoelektroniczne urządzenia ochronne (kurtyny świetlne, skanery obszarowe), maszyny, urządzenia lub systemy służące do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, zwłaszcza czujniki i kamery, urządzenia do interakcji człowiek-maszyna do robotów przemysłowych;

 2. koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do prawidłowego uruchomienia i funkcjonowania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych powyżej;

 3. koszty usług szkoleniowych związanych z obsługą robotów przemysłowych i innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa powyżej;

 4. opłaty ustalone w umowie leasingu finansowego robotów przemysłowych i innych środków trwałych.

Jaki robot uprawnia do ulgi?

Robotem przemysłowym jest automatycznie sterowana, programowalna, wielozadaniowa i stacjonarna lub mobilna maszyna, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadająca właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania,

 2. jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów,

 3. jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń; jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Z kolei przez maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związane rozumie się w szczególności:

 1. jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu,

 2. pozycjonery jedno- i wieloosiowe,

 3. tory jezdne,

 4. słupowysięgniki,

 5. obrotniki,

 6. nastawniki,

 7. stacje czyszczące,

 8. stacje automatycznego ładowania,

 9. stacje załadowcze lub odbiorcze,

 10. złącza kolizyjne,

 11. efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem służące do:

 12. nakładania powłok, malowania, lakierowania, dozowania, klejenia, uszczelniania, spawania, cięcia, w tym cięcia laserowego, zaginania, gratowania, śrutowania, piaskowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, szczotkowania, drasowania, wykańczania powierzchni, murowania, odlewania ciśnieniowego, lutowania, zgrzewania, klinczowania, wiercenia, handlingu, w tym manipulacji, przenoszenia i montażu, ładowania i rozładowania, pakowania, gwożdżenia, paletyzacji i depaletyzacji, sortowania, mieszania, testowania, wykonywania pomiarów,

 13. obsługi maszyn: frezarek, wtryskarek, giętarek, robodrilli, wiertarek, tokarek, wrzecion, zginarek i zawijarek, wycinarek, walcarek, przecinarek, szlifierek, wytaczarek, ciągarek, drukarek, pras, wyoblarek.

Kiedy będzie można skorzystać z ulgi na robotyzację?

Ulga dotyczy wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu w latach 2022-2026. Przedsiębiorcy mają zatem możliwość skorzystania z omawianej ulgi w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od początku roku obrotowego, który rozpocznie się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpocznie się w 2026 r. Zatem pierwszego odliczenia z tytułu ulgi na robotyzację będzie można dokonać wraz z rocznym rozliczeniem podatkowym za 2022 r., a ostatniego – wraz z rocznym rozliczeniem podatkowym za 2026 r.

Niewykluczone, że obecny 5-letni okres przewidziany na skorzystanie z ulgi, zostanie z czasem wydłużony. Takie rozwiązanie z pewnością ucieszyłoby wiele przedsiębiorstw na rynku produkcji przemysłowej, rozważających poniesienie w niedalekiej przyszłości znacznych nakładów inwestycyjnych w rozwój i digitalizację biznesu.

Co z prototypami?

W styczniu br. w życie weszła inna nowa ulga - ulga na prototypy, która to może być uzupełnieniem lub alternatywą do ulgi na robotyzację.

Ulga na prototypy dotyczy produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Wspiera poniesione przez podatnika koszty na etapie testowania wynalazku, przed rozpoczęciem jego produkcji na masową skalę i wprowadzeniem go na rynek. Firma, która zdecyduje się przygotować prototyp, może zaliczyć wydatki poniesione na jego wytworzenie w koszty uzyskania przychodu. Przepisy zawierają precyzyjną listę wydatków, które będą uznawane w ramach opracowania prototypu (produkcji próbnej) i wprowadzenia go na rynek. To m.in. rozruch technologiczny produkcji stanowiący efekt prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę, zakup maszyn niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, koszty ich ulepszenia i dostosowania.

Z tytułu ulgi na prototyp zyska możliwość odliczenia dodatkowych 30% wydatków od podstawy opodatkowania (nie więcej jednak niż 10% dochodu). Czyli za każdą złotówkę wydaną na opracowanie prototypu dochód firmy zmniejszy się o 1,30 zł.

Jak się przygotować?

Planując wydatki na inwestycje w robotyzację zakładów produkcyjnych zdecydowanie warto zweryfikować je pod kątem wykorzystania ulgi na robotyzację. Co więcej inwestycje, które zostały wcześniej zamrożone, a związane z nimi biznesplany "schowane do szuflady", mogą dać zupełnie inny zwrot z inwestycji (ROI). W grupach międzynarodowych spoglądając na inwestycje w skali globalnej może okazać się, że to Polska powinna być miejsce lokalizacji nowego zakładu produkcyjnego, czy też nowej linii produkcyjnej.

Źródło:

 1. https://ifr.org/img/worldrobotics/Executive_Summary_WR_Industrial_Robots_2021.pdf ;

 2. https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/pakiet-dla-biznesu-polski-lad/ulgi-na-innowacje-polski-lad/ulga-na-prototyp-polski-lad ;

 3. https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/pakiet-dla-biznesu-polski-lad/ulgi-na-innowacje-polski-lad/ulga-na-robotyzacje-przemyslowa-polski-lad ;

 4. https://pfr.pl/blog/roboty-przychodza-do-pracy.html .

Kommentare


Kontakt

Tel: +48 502 184 848

Tel: +48 793 176 613

kontakt@zwyrtek.pl

LinkedIn

Facebook

Newsletter

Polityka prywatności

Zwyrtek & Wspólnicy sp.k.

 

ul. Porcelanowa 23

40-246 Katowice

NIP: 9542847217

REGON: 523608917

bottom of page