top of page
  • Zdjęcie autoraPatrycja Kionka

Działalność badawczo-rozwojowa? Nie zwlekaj i skorzystaj z ulgi na (B+R) oraz ulgi na prototyp.

Na przestrzeni kilku miesięcy ubiegłego roku, Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej wydał znaczące interpretacje indywidualne w przedmiocie możliwości skorzystania przez przedsiębiorcę, prowadzącego działalność badawczo-rozwojową, ulgi na tą działalność (ulgi B+R), jak również ulgi dotyczącej opracowania i wdrożenia na rynek nowego produktu, tzw. ulgi na prototyp. 


Działalność badawczo-rozwojowa


Pierwsza interpretacja wydana dnia 27 listopada 2023 roku dotyczyła działalności spółki, której głównym przedmiotem była produkcja autorskich i innowacyjnych opakowań z tektury, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Miały one zastąpić tradycyjne opakowania drewniane i plastikowe. Spółka poszukiwała nowych surowców i materiałów, tworzyła nowe receptury i technologie, ponadto zajmowała się prototypowaniem, testowaniem i walidacją produktów. W związku z czym, zamierzała uruchomić produkcję próbną, polegającą na zakupie i uruchomieniu linii produkcyjnej, wykonaniu testów i modyfikacji technologii oraz produkcji partii próbnej. W uzasadnieniu interpretacji organ skarbowy wskazał, że działalność spółki spełnia definicję badawczo-rozwojowej.


  • Ma charakter twórczy i prowadzi do zwiększenia zasobów wiedzy czy tworzenia nowych zastosowań.


  • Prowadzona jest w sposób systematyczny, tj. uporządkowany, metodyczny i zaplanowany.


  • Nie obejmuje rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów i procesów.


Zwrócił uwagę również na precyzyjne i szczegółowe udokumentowanie prowadzonej działalności celem wykazania spełnienia wszystkich przesłanek do skorzystania z ulgi.


Koszty kwalifikowane


Koszty projektów B+R ponoszone przez spółkę, w tym przykładowo przeznaczone na materiały i surowce do produkcji, jak również odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, będące wydatkami bezpośrednio związanymi z działalnością badawczo-rozwojową, zostały uznane jako “koszty kwalifikowane”. Za “koszt kwalifikowany” uznaje się koszt uzyskania przychodów poniesiony na działalność badawczo-rozwojową. Z tego zakresu jednak, zgodnie z treścią interpretacji zostały wyłączone:


  • wynagrodzenia za czas choroby, urlopu oraz wynagrodzenia w ramach tzw. „umowy B2B” dla pracowników biorących udział w realizacji projektów B+R,

  • wydatki na nabycie akcesoriów lub części zamiennych do urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych,

  • materiały zamówione w większej ilości, niewykorzystane do tworzenia prototypu.


Ulga IP BOX 


Zdaniem Dyrektora KIS, skoro Spółka w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej opracowała własną technologię, na którą uzyskała ochronę patentową, to patent ten należy uznać za kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Dzięki temu spółka została uprawniona do zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 5% dla dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.


Ulga na prototyp a koszt produkcji próbnej i dofinansowanie


Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora KIS zawartym w interpretacji, koszty produkcji próbnej, a więc zakup urządzeń oraz inne koszty związane z urządzeniami (np. transport, załadunek, wyładunek, ubezpieczenia w transporcie, uruchomienia programów, systemów komputerowych, odsetek, prowizji) stanowiły koszt produkcji próbnej nowego produktu, z uwagi na co, spółka mogła zastosować ulgę. Natomiast w przypadku otrzymania zwrotu części kosztów produkcji próbnej nowego produktu, w ramach przyznanej pomocy publicznej, możliwe było skorzystanie przez spółkę z ulgi w zakresie obejmującym proporcjonalnie tylko tę część kosztów, które nie zostały jej w żaden sposób zwrócone - tylko w stosunku do kosztów nieobjętych dofinansowaniem.


Sprzedaż produktu z produkcji próbnej wyłącza możliwość zastosowania ulgi na prototyp


Kolejna interpretacja z 22 września 2023 roku dotyczyła opracowania przez spółkę w ramach swej działalności badawczo-rozwojowej bezalkoholowego “shot’a owocowego”. Celem produkcji nowego produktu, nabyła linię produkcyjną, rozpoczynając tym samym produkcję próbną i seryjną. Istotnym, z punktu widzenia możliwości zastosowania ulgi jest stanowisko Dyrektora KIS, opowiadające się za tym, że sprzedaż produktów wyprodukowanych w ramach produkcji próbnej odbiera spółce prawo do jej zastosowania.


Modyfikacje nowego produktu 


Przechodząc do ostatniej, ważnej z punktu widzenia ulgi na prototyp, interpretacji z 7 lipca 2023 roku, należy zwrócić szczególną uwagę na dokonywanie modyfikacji istniejącego już nowego produktu. Spółka prowadząca działalność w zakresie produkcji i sprzedaży opakowań zamierzała wprowadzić na rynek cztery nowe produkty, które określiła jako Typy 1-4. Dyrektor KIS po przeprowadzeniu dogłębnej analizy, stwierdził, że definicję nowego produktu spełniał tylko i wyłącznie produkt Typ 1. Pozostałe zaś typy produktu (Typ 2, Typ 3 oraz Typ 4) nie spełniały tej definicji, ponieważ były modyfikacją produktu pierwszego (Typu 1). Konsekwencją takiego stanowiska był brak możliwości skorzystania przez spółkę z ulgi dla produktów określanych Typem 2-3, a prawo do przyznania ulgi tylko dla produktu Typu 1.

Comentários


Kontakt

Tel: +48 502 184 848

Tel: +48 793 176 613

kontakt@zwyrtek.pl

LinkedIn

Facebook

Newsletter

Polityka prywatności

Zwyrtek & Wspólnicy sp.k.

 

ul. Porcelanowa 23

40-246 Katowice

NIP: 9542847217

REGON: 523608917

bottom of page