top of page
  • Zdjęcie autoraOliwia Piórkowska

FASTER: Nowe zasady podatku u źródła w UE

Rada Unii Europejskiej zatwierdziła inicjatywę FASTER, która wprowadza nowe, bezpieczniejsze i szybsze procedury uzyskiwania ulg podatkowych w podatku u źródła. Te zmiany mają na celu wspieranie inwestycji transgranicznych oraz skuteczniejszą walkę z nadużyciami podatkowymi. Dzięki temu inwestorzy, organy podatkowe i pośrednicy finansowi będą mieli prostsze i bardziej efektywne narzędzia do działania.


Co to oznacza dla inwestorów?


Inicjatywa FASTER ma na celu rozwiązanie problemów związanych z podwójnym opodatkowaniem, które dotykają inwestorów dokonujących transakcji międzynarodowych. Obecnie wiele państw członkowskich nakłada podatek na dywidendy i odsetki wypłacane inwestorom zagranicznym. Wiąże się to z tym, że inwestorzy muszą płacić podatek zarówno w kraju, w którym te dochody są generowane, jak i w swoim kraju zamieszkania. Procedury ubiegania się o ulgę podatkową są często skomplikowane i czasochłonne, co zniechęca do inwestowania poza granicami kraju.


Kluczowe zmiany wprowadzone przez FASTER


  • Cyfrowy certyfikat rezydencji podatkowej (eTRC): Nowy, wspólny unijny cyfrowy certyfikat rezydencji podatkowej uprości proces ubiegania się o ulgi podatkowe, czyniąc go bardziej efektywnym.


Procedury przyspieszone: Dyrektywa wprowadza dwa nowe tryby


Państwa członkowskie będą musiały stosować jeden lub oba z poniższych systemów:


  • RSS – Relief at Source System („ulga” u źródła): Odpowiednia stawka podatkowa będzie stosowana już w momencie wypłaty dywidend lub odsetek.

  • QRS – Quick Refund System (system szybkiego zwrotu podatku): Nadpłacony podatek będzie zwracany w ustalonym terminie, co przyspieszy cały proces.


Elastyczność dla Państw Członkowskich


Państwa członkowskie będą miały możliwość utrzymania swoich obecnych procedur i niestosowania rozdziału III dyrektywy dotyczącego procedury zwolnienia, jeżeli spełnią określone warunki:


  • Państwa mogą utrzymać swoje procedury, jeśli zapewniają kompleksowy system zwolnień w podatku źródła mający zastosowanie do nadwyżki podatku u źródła od dywidend wypłacanych z tytułu akcji będących w obrocie publicznym wyemitowanych przez rezydenta w ich jurysdykcji, pod warunkiem że ich wskaźnik kapitalizacji rynkowej jest poniżej progu 1,5% (zgodnie z danymi ESMA). Jeżeli jednak wskaźnik ten zostanie przekroczony przez cztery kolejne lata, wszystkie zasady dyrektywy staną się nieodwołalnie obowiązujące, a państwa będą miały pięć lat na wdrożenie tych przepisów do prawa krajowego.


  • Państwa mogą również utrzymać swoje procedury, jeśli przewidują zwolnienie z nadwyżki podatku u źródła od odsetek wypłacanych z tytułu obligacji znajdujących się w obrocie publicznym.


Standaryzacja raportowania


Ujednolicenie obowiązków raportowania dla pośredników finansowych pomoże w skuteczniejszym wykrywaniu oszustw podatkowych. Państwa członkowskie utworzą krajowe rejestry, w których pośrednicy będą musieli się rejestrować, aby uzyskać certyfikację. Powstanie także Europejski Certyfikowany Pośrednik Finansowy, ułatwiający dostęp do krajowych rejestrów pośredników.


Perspektywy na przyszłość


Nowe zasady mają zostać wdrożone do 31 grudnia 2028 roku, a obowiązywać będą od 1 stycznia 2030 roku. Inicjatywa FASTER to ważny krok w stronę zintegrowanego i efektywnego rynku kapitałowego w Unii Europejskiej. Uproszczenie procedur podatkowych oraz wzmocnienie mechanizmów przeciwko oszustwom przyniesie korzyści zarówno inwestorom, jak i całym gospodarkom krajów członkowskich.


Jeżeli jesteś inwestorem indywidualnym lub działasz w sektorze finansowym, nowe regulacje mogą znacząco ułatwić Twoje działania na rynkach międzynarodowych. Zmniejszenie biurokracji i przyspieszenie procedur oznacza mniej stresu i więcej czasu na faktyczne inwestowanie. To dobry moment, aby zacząć planować swoje działania z myślą o nadchodzących zmianach.

Comments


Kontakt

Tel: +48 502 184 848

Tel: +48 793 176 613

kontakt@zwyrtek.pl

LinkedIn

Facebook

Newsletter

Polityka prywatności

Zwyrtek & Wspólnicy sp.k.

 

ul. Porcelanowa 23

40-246 Katowice

NIP: 9542847217

REGON: 523608917

bottom of page