top of page
  • Zdjęcie autoraPatrycja Kionka

Koniec z podwójnym tytułem dla C-level? Szef KAS uznał zmianę UoP na B2B jako korzyść podatkową

Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) odmówił wydania opinii zabezpieczającej, która miała chronić członka zarządu przed klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania.


O co chodzi?


Wnioskodawca, będący jednocześnie akcjonariuszem, członkiem zarządu i pracownikiem spółki, planował zmienić swój model zatrudnienia. W związku z tym, miał zamiar zrezygnować z umowy o pracę, założyć własną działalność gospodarczą, zachować rolę w zarządzie spółki i podpisać umowę B2B na świadczenie usług. Wniosek do KAS dotyczył oceny, czy powyższe planowane zmiany są zgodne z przepisami podatkowymi.


Celami planowanych przez niego czynności były m.in. podział swych obowiązków na zarządcze i usługowe, zwiększenie elastyczność świadczenia usług, przeniesienie odpowiedzialność na średnie kierownictwo, powrót do modelu umowy o świadczenie usług, zwiększenie niezależności oraz odpowiedzialności i ryzyka gospodarczego za świadczone usługi.


Jakie stanowisko przyjął Szef KAS?


  • Kwalifikacja czynności planowanych jako korzyść podatkowa


Umowa B2B wnioskodawcy pokrywa się częściowo z obowiązkami jako pracownika spółki. Przy analizie potencjalnych korzyści podatkowych istotną rolę odgrywają koszty uzyskania przychodów. Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów, których nie można uwzględnić jako pracownik, pozwoli wnioskodawcy obniżyć podstawę opodatkowania. To może przynieść większą korzyść podatkową niż pierwotnie szacowano, ze względu na niższą stawkę podatku i prawo do pomniejszania przychodów o rzeczywiste koszty. W rezultacie wnioskodawca może znacząco obniżyć swoje zobowiązanie podatkowe PIT.


  • Osiągnięcie korzyści podatkowej jako główny cel czynności


Założenie działalności gospodarczej nie jest konieczne do osiągnięcia celów podziału obowiązków, jakie wskazał wnioskodawca. Głównym celem planowanych działań jest osiągnięcie korzyści podatkowej, a nie wprowadzenie podziału obowiązków. Ponadto, podpisanie umowy B2B nie zwiększy odpowiedzialności wnioskodawcy za ewentualne szkody wyrządzone spółce w porównaniu do obecnej sytuacji. W opinii Szefa KAS, korzyści podatkowe dominują nad innymi celami planowanych działań.


  • Sztuczność działań wnioskodawcy, będących sprzecznymi z przepisami przeciwko unikaniu opodatkowania


Okoliczność podziału czynności na zarządcze i usługowe poprzez zmianę umowy o pracę na umowę B2B jest nieuzasadniona ekonomicznie i gospodarczo. Pozostanie przy aktualnym modelu współpracy nie wyklucza realizacji celów, jakie miałyby zostać osiągnięte wskutek zawarcia umowy o świadczenie usług.


  • Sprzeczność korzyści podatkowej z Ustawą o PIT


Wnioskodawca, celem osiągnięcia korzyści podatkowej, zamierzał wykorzystać regulacje podatkowe Ustawy o PIT dotyczące różnic w sposobie opodatkowania tytułów świadczeń, jakimi są: usługi w ramach działalności gospodarczej, stosunek pracy oraz powołanie na członka zarządu spółki.

Comments


Kontakt

Tel: +48 502 184 848

Tel: +48 793 176 613

kontakt@zwyrtek.pl

LinkedIn

Facebook

Newsletter

Polityka prywatności

Zwyrtek & Wspólnicy sp.k.

 

ul. Porcelanowa 23

40-246 Katowice

NIP: 9542847217

REGON: 523608917

bottom of page